OM Moving Arts
De’t kunst på tværs!

Moving Arts + Moving Arts Web by Terpsichore
Kunst – Moderne liv – Identitet – Tanker

To unikke magasiner, der læner sig op ad hinanden – og alligevel er vidt forskellige i og med, at det ene er et trykt magasin, og det andet er et webmagasin – med hver deres styrker.

 

KOLOFON:

Moving Arts
ISSN-nr.: 2246-6177

Moving Arts Web
ISSN-nr.: 2246-6304

MOVING ARTS er et frivilligt con amore tværkunstnerisk og tværmedialt kunst- og livsstilsmagasin med fokus på dét at se; udtryk; bevægelse. Dér hvor kunsten bevæger og bevæges.

Udgiver: Foreningen Terpsichore, www.terpsichore.dk

KONTAKT: info@movingarts.dk

Udgives med støtte af Statens Kunstfond, Tidsskriftsstøtten

Oplag: begrænset oplag – trykt magasin sælges i abonnement og løssalg

Grafisk produktion: Courage Design, www.couragedesign.dk

Redaktion: Anna-Maria Nielsen, Mette Helene Rasmussen, Marie Lind, Marianne Worm (ansvh.)

Kunstnerisk råd: Eva Aalbæk-Nielsen, Camilla Bælum , Mette Eiberg m.fl.

 

NYHEDSBREV:

Tilmeld dig vores gratis e-mail nyhedsbrev på www.movingarts.dk
Udkommer når vi har noget spændende at fortælle dig.

 

TAK:

Til alle bidragsydere, skribenter, fotografer, tilskudsgivere, inspiratorer.